مقررات رزرواسیون
طبق قانون رزرو این هتل , باید حداقل مبلغ مورد نیاز برای رزرو(( مبلغ پیش پرداخت )) واریز شود تا واحد مورد نظر رزرو گردد.
شرایط لغو رزرواسیون
  خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید
در صورت لغو رزرو تا 24 ساعت بعد از انجام رزرواسیون 10 درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد.
• چنانچه میهمان قبل از ساعت 4 صبح به هتل مراجعه نمایند حتما تاریخ رزرو را یک روز قبل قید نمایید.
• در صورت تغییر تاریخ رزرو یا کنسلی حتما مراتب را هفت روز قبل از تاریخ رزرو به هتل (آژانسها بصورت کتبی و از طریق فکس) اعلام و تاییدیه آنرا دریافت نمایید.
 در صورت ابطال ,کردن رزروهای گروهی از طرف آژانس که بیش از 10 اتاق دارند و کمتر از 7 روز قبل از ورود میهمان کنسل نمایند 30 درصد هزینه یک شب کنسلی تعلق میگیرد.
در صورت ابطال کردن رزرو از طرف آژانس , قبل از ورود میهمان تا 3 روز 50 درصد و 24 ساعت 100 درصد هزینه یک شب اتاق کنسلی تعلق می گیرد.
• در صورت عدم اعلام کنسلی در موعد مقرر, برابر مقررات , هزینه یکشب کل اتاقهای رزرو شده به حساب شخص رزرو کننده, شرکت یا آژانس شارژ بوده و رزرو کننده, شرکت یا آژانس متعهد به پرداخت آن میباشد.
تخفیف فقط به قیمت پایه اتاق تعلق میگیرد و شامل خدمات دیگر هتل نخواهد شد.
در صورت لغو رزرو و یا اشتباه محاسباتی , تسویه حساب (دریافت و یا بازپرداخت مبلغ) از طریق آژانس و یا شرکت رزرو کننده خواهد بود