مجهز به واحدهای ویژه تشریفاتی ,آبدرمانی , رستوران,سالن کنفرانس,کافی شاپ, لندری, فروشگاه عسل , پارکینگ اختصاصی
ATRAK Apartment Hotel
در صورت لغو رزرو تا بعد از انجام رزرواسیون 10 درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد.

مقررات کنسلی رزروهای موردی تا 5 واحد:

 

رديف

محدوده زمانی کنسلی

درصد كسر

1 10 روز قبل از ورود میهمان عدم كسر هزينه
2 8 روز قبل از ورود میهمان كسر 10% از هزينه یک شب اقامت
3 6 روز قبل از ورود میهمان كسر 20% از هزينه یک شب اقامت
4 4 روز قبل از ورود میهمان كسر 30% از هزينه یک شب اقامت
5 2 روز قبل از ورود میهمان كسر 40% از هزينه یک شب اقامت
6 1 روز قبل از ورود میهمان كسر 50% از هزينه یک شب اقامت
7 روز ورود میهمان كسر 70% از هزينه یک شب اقامت

مقررات کنسلی رزروهای گروهی:


رديف

محدوده زمانی کنسلی گروهی

درصد كسر

1 45 روز قبل از ورود میهمان كسر 15% از هزينه یک شب اقامت
2 30 روز قبل از ورود میهمان كسر 25% از هزينه یک شب اقامت
3 15 روز قبل از ورود میهمان كسر 30% از هزينه یک شب اقامت
4 2 روز قبل از ورود میهمان كسر 40% از هزينه یک شب اقامت
5 روز ورود میهمان كسر 70% از هزينه یک شب اقامت
تخفيف هزينه ها در بخش اقامتي
تخفيف براي دارندگان سفر كارت:

1

ايام نيمه اول فروردين ماه

ده درصد

2 ايام نيمه دوم فروردين ماه بيست درصد
3 ايام ارديبهشت ماه بيست درصد
4 ايام خرداد ماه ده درصد

5

ايام فصل تابستان

پنج درصد

6

ايام فصل پاييز

چهل درصد

7

ايام فصل زمستان

پنجاه درصد


ب) براي شش ماهه دوم هر سال و نيز از تاريخ پانزدهم فروردين تا دهم خرداد هر سال، (Low Season) سي درصد تخفيف در بخش اقامتي اعمال مي شود.