لطفا منتظر باشید..
گردشگری
گردشگری

گنزق سرعین

کنزق روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان سرعین، بخش مرکزی، دهستان آب‌گرم قرار دارد.

  • استان اردبیل-شهرستان سرعین
گردشگری
گردشگری

ویلادره(بیلادرق)

بیله‌درق یا ویلا دره روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان سرعین، بخش مرکزی، دهستان آب‌گرم قرار دارد.

  • استان اردبیل-شهرستان سرعین
گردشگری
گردشگری

ورگسران

روستاي ورگه سران در شمال سرعين و دامنه هاي کوه سبلان قرار گرفته، داراي مناظر طبيعي....
  • اردبیل - سرعین روستای ورگسران
Top