01 | 02 | 03
زمینی به مساحت 262.50 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 262.50 متر مربع , دو نبش با کاربری مسکونی و موقعیت عالی - اضلاع زمین 6.81 , 4.45 , 26.22 , 10.94 , 24.46 و سند دار
code : land021
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 350.40 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 350.40 متر مربع که اضلاع آن به ترتیب 12.89 , 21.91 , 1.79 , 15.75 , 23.83 متر با کاربری مسکونی و سنددار می باشد.
code : land022
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 230.10 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 230.10 متر مربع - باکاربری مسکونی با مقیاس 9.48 , 23.60 , 9.56 , 25.20 - سند دار
code : land023
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 190.50 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 190.50 متر مربع که اضلاع آن به ترتیب 8.50 , 23.60 , 8.50 , 21.66 متر با کاربری مسکونی و سند دار می باشد.
code : land026
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 275.90 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 275.90 متر مربع که اضلاع آن به ترتیب 15.83 , 19.47 , 14.84 , 16.65 متر با کاربری مسکونی و سند دار می باشد
code : land027
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 224 متر مربع
سرعین - کمربندی
زمینی به مساحت 224 متر مربع به اضلاع 7.92 ,18.27 , 13.20 , 14.92 , 5.90 , 2.35 متر با کاربری مسکونی و سنددار می باشد
code : land030
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 205 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 205 متر مربع , با کاربری منطقه ای مسکونی - اضلاع زمین 11.00 , 18.99 , 10.98 , 18.27 و سند دار
code : land031
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 205.44 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 205.44 متر مربع که اضلاع آن به ترتیب 3.05 , 7.65 , 21.85 , 10.22 , 18.99 متر با کاربری زمین مسکونی و سند دار می باشد.
code : land032
کاربری زمی :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 269.70 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 269.70 متر مربع که اضلاع آن به ترتیب 11.51 , 25.85 , 11.74 , 21.85 متر با کاربری مسکونی و سند دار می باشد.
code : land033
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
نقشه تماس
زمینی به مساحت 447.75 متر مربع
سرعین - کمربندی
فروش زمینی به مساحت 447.75 متر مربع که اضلاع آن به ترتیب 19.24 , 7.58 , 9.81 , 22.45 , 16.75 , 25.85 با کاربری مسکونی  و سند دار می باشد
code : land034
کاربری زمین :
مسکونی
سنددار
ندارد
 
 
ن����ه تماس
01 | 02 | 03
هتل , هتل آپارتمان مجموعه های ویلایی
پروژه های شهر سرعین مجتمع های آبدرمانی و چشمه های آبگرم
مجتمع های تجاری مجتمع های مسکونی
خیابان دو بانده( بلوار ) خیابان - کوچه و یا خیابان باریک

گروه مشاوران املاک صبا تلفن : 2224050 , 2224060 - 0452 خدمات ما:
آدرس : شهر توریستی سرعین شماره فکس : 2224055 - 0452 اطلاع رسانی الکترونیکی املاک و مستغلات
خیابان معلم شرقی همراه: 09144534684-09148592871 خدمات تهیه,خرید و فروش املاک و مستغلات