لطفا منتظر باشید..

هتل آپارتمان آرین

درباره هتل آپارتمان آرین

  • سرعین جنب بهداری خیابان معلم شرقی

این تخفیف تا 1400/12/25 اعتبار دارد

# نوع واحد قیمت واحد(ریال) با تخیف (15%) نفر اضافه
1 سوییت 3/000/000 2/550/000 -
2 تک خوابه دو تخته 4/160/000 3/530/000 -
3 چهار تخته دو خوابه 5/400/000 4/590/000 -
4 پنچ تخته دو خوابه 6/750/000 5/730/000 -
5 شش تخته سه خوابه 10/000/000 8/500/000 -
6 هزینه نفر اضافه 880/000   -

 

 

امکانات

Thumbnail

هتل آپارتمان آرین

  • سرعین جنب بهداری خیابان معلم شرقی
Top