alvares
سرعین در آّینه قلم
اطلاعات عمومی و تاریخی شهر سرعین و روستا ها و مناطق مجاور از کتاب سرعین در آینه قلم ,اثر شاعر و نویسنده شهر سرعین , استاد رحیم اسدالهی می باشد.
از آثار استاد رحیم اسدالهی( شاعر و نویسنده ) می توان به اثار زیر اشاره نمود.
نوع کتاب :
مشخصات کتاب :
وضوع کتاب :
شعر ترکی
دارای 288 صفحه / شماره شابک 2-56-2688-962-978
مجموعه شعرها و غزلیات ترکی -
نوع کتاب :
مشخصات کتاب :
موضوع کتاب :
شعر
دارای 423 صفحه / شماره شابک 9-95-6822-964
مجموعه شعرها و غزلیات 
نوع کتاب :
مشخصات کتاب :
موضوع کتاب :
مجموعه شعر ترکی
دارای 288 صفحه / شماره شابک 4-0-91964-964
مجموعه شعرها و غزلیات ترکی -
نوع کتاب :
مشخصات کتاب :
موضوع کتاب :
منظومه شعر فارسی
شماره شابک 3-84-6822-964
مجموعه شعرها و غزلیات فارسی
نوع کتاب :
مشخصات کتاب :
موضوع کتاب :


تاریخی و اطلاعات عمومی
دارای 160 صفحه / شماره شابک 8-11-7484-964
درباره شهر سرعین و روستاها و مناطق مجاور و تاریخچه آنها
نوع کتاب :
مشخصات کتاب :
موضوع کتاب :


آموزشی
دارای 170 الی 172 صفحه / شماره شابک 6-34-8358-964
مشارکت و خلاقیت در آموزش و پرورش